1. Naar de navigatie
  2. Naar de content

Overgewicht (obesitas) bij medewerkers

Als werkgever heeft u een zorgplicht als u constateert dat (ernstig) overgewicht een medewerker belemmert in het uitvoeren van het werk.

Heeft u een medewerker met (ernstig) overgewicht? Dan doet u er als werkgever verstandig aan om de medewerker te wijzen op zijn of haar verantwoorlijkheid om hier iets aan te doen. Wilt u arbeidsrechtelijke consequenties of zelfs ontslag verbinden aan het overgewicht? Bijvoorbeeld doordat de persoon in kwestie door zijn of haar gewicht slechter is gaan functioneren? Wees voorzichtig: u heeft een zorgplicht.

U heeft een zorgplicht

U moet als werkgever aantonen dat u voldoende heeft gedaan om de situatie te helpen voorkomen. De Praktijk voor persoonlijke vitaliteit kan u als werkgever terzijde staan om medewerkers met overgewicht te begeleiden middels stofwisselingstherapie. Wij bieden deze begeleiding reeds aan verschillende bedrijven en organisaties.

Naar een gezonde leefstijl

Ons doel is om elke individuele medewerker gericht te begeleiden naar een gezonde leefstijl, zonder (te veel) overgewicht, zodat hij of zij goed kan functioneren. Hierbij handelen we volgens de wensen en doelstellingen van de medewerker, in het belang van zijn of haar gezondheid en met het oog op een goede arbeidsrelatie.

Functioneel dossier aangelegd

Van het begeleidingsproces wordt een functioneel dossier aangelegd. Dit helpt u als werkgever om aan uw zorgplicht te voldoen. Desgewenst kan het dossier worden gescreend door uw juridisch adviseur. De Praktijk voor persoonlijke vitaliteit werkt hiervoor nauw samen met Blokziel Advocaten

Persoonlijk en vertrouwelijk

De begeleding kan plaatsvinden in uw bedrijf, bij de medewerker thuis, op een externe locatie of in een van onze praktijken. De contacten tussen uw medewerker (als client) en onze praktijk (als zorgverlener) blijven te allen tijde strikt vertrouwelijk.

Meer weten?


Wilt u meer weten over individuele begeleiding van medewerkers met (ernstig) overgewicht? 

Neem vrijblijvend contact op met 06-468 13 860 of stuur een e-mail