1. Naar de navigatie
  2. Naar de content

Disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud
De Praktijk voor persoonlijke vitaliteit streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen desalniettemin geen rechten worden ontleend. De Praktijk voor persoonlijke vitaliteit en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Praktijk voor persoonlijke vitaliteit aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Praktijk voor persoonlijke vitaliteit worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site (of sites) van de Praktijk voor persoonlijke vitaliteit.

Wetgeving
De wetgeving op het gebied van e-commerce is nog in volle gang. De Praktijk voor persoonlijke vitaliteit volgt deze ontwikkelingen en stemt haar beleid en activiteiten zo goed mogelijk af af op de geldende Europese en Nederlandse wetgeving. Informatie over de Nederlandse wetgeving en overheidsactiviteiten op het gebied van elektronisch zakendoen kunt u lezen op de website van het ministerie van Economische Zaken.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Praktijk voor persoonlijke vitaliteit. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures en informatie, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.